The James Catalogue Of Western ManuscriptsO.8.33


 • Shelfmark: O.8.33
 • Manuscript Title: Miscellanea Graeca
 • Alternative Title:   Miscellany (Greek)
 • James Number: 1408  View Printed Catalogue Entry
 • Date: Cent. xvi (?).
 • Physical Description: Mostly 27 lines to a page. In a curious sloping hand of cent. xvi(?).
 • Provenance: 

  Marked C.26. No. 157.

 • Donor: 
 • Size (cm): 21.5 x 16
 • Support: Paper
 • Language: Greek
 • Century: 16th century
 • Folio: 429 ff.
 • Collation: The quires are mostly of 16 leaves, and some of them are signed 'ABP'AAM, which is the name of the scribe as given in
 • Notes:    

  No ff.390-399; ff.413a and 414a follow f.414 and precede f.415; ff.475, 476, and 477 follow f.429 and precede f.430.

 • IIIF Manifest URL:     https://mss-cat.trin.cam.ac.uk/manuscripts/O.8.33.json
 • Online Since:     29/06/2016
 • ff.430-459 and the Index on 3 leaves are in O.2.34.

  There is a fragmentary flyleaf in a similar hand.
  The quires are mostly of 16 leaves, and some of them are signed ἈΒΡΑΑΜ, which is the name of the scribe as given in O.2.34.

  The leaves are numbered in a mixture of Greek and Arabic numerals.

  f.1 1. Ἀρχὴ τω̑ν προσωδίων ἐρωτημάτων
  (Τῆ)ς π(ρο)σωδίας αἱρου̑νται τὰ εἱκοσι τέσσαρα γράμματα.
  Accidence, with paradigm of τύπτω etc.
  Ends: οἷον ἄνευ, μέχρι.
  f.13 2. Εὐχὴ του̑ ἁγίου Τρίφονος (Τρύφωνος) εἰς ἀμπελω̑νας κ. εἰς χωράφια κ. εἰς πᾶν ἀνάστημαν ἐπὶ τῆς γῆς
  ν τως μου ἐκ καψαδου κώμη κ. τὰς χίνας.
  Cf. Barocc. 8, f. 212.
  f.14 3. Vita Aesopi et Fabulae
  Αἰσωπος ὁ μυθοποιὸς φρὺξ μὲν ἦν τὸ γένος.
  --τὰ ἐν ἑκάστω μύθω λεγόμενα ἅπερ εἴσι ταυ̑τα.
  Ἀετὸς κ. άλώπηξ.
  There seem to be 58 fables alphabetically arranged ending with
  Κύων κρέας ἔφ(ερ)εν.
  f.26 4. Περὶ τῆς καθόδου του̑ ἁγ. πνεύματος κ. του̑ θανάτου τ. ταπεινου̑ Εύπρεπιανου̑
  Ἀδελφοὶ κ. πατέρες ἐπὶ τῆ πεντηκοστῆ.
  f.29 5. Περὶ του̑ φυλάττειν τὰς θείας ἐντολὰς κ. τ. δικαίας ἀπειλῆς τ. ἀμελω̑ς διακειμένων.
  Ἀδ. κ. πατ. ὁ πλάσας ἡμᾶς θεὸς.
  f.30b 6. Πράξις τω̑ν ἁγ. κ. πανευφ. ἀποστόλων Ματθαίου κ. Ἀνδρέου
  Κατ' ἐκεῖνον τὸν καιρὸν ὖσαν οἱ ἀπόστολοι.
  Ends f.41. λέγοντες . εἷς θεὸς ἀνδρέου κ. εἷς κύριος Ι. Χ. ὁ ποιω̑ν θαυμάσια μόνος ὧ ἡ δοξα κ. τὸ κράτος εἰς τ. αἰ. τ. αἰ. Αμὴν.
  See Acta Apost. Apocr., ed. Bonnet, II. 1.
  f.41 7. Μὴν αὐγούστου του̑ ἐν. ἁγ. πατ. ἡμ. Ἰωάννου ἀρχιεπ. λεοντινουπόλεως... λόγος εἰς τ. ἀποτομὴν του̑ τιμίου προφήτου κ. προδρόμου κ. βαπτιστου̑ Ἰωάνου.
  Πάλιν ἡρωδίας μένεται.
  f.45b 8. Μὴν φευρ. Joannis Chrysostomi Sermo εἰς τὴν ὑπαπάντην
  Οὐ κένον φορεῖ σάρκα.
  f.50 9. Historia Septem Sapientum (Δ)ιήγησις ἐμφιλόσοφος συγγραφεῖσα παρ' ἡμω̑ν περὶ του̑ τω̑ν περσω̑ν βασιλέως κύρου κ. τ. γνησήου τούτου παιδὸς κ. τ. διδασκάλου αὐτου̑ συντίπα κ. τ. λ.
  Ταύτην οὖν τ. διήγησιν προιστόρησε μου̑σις ὁ πέρσης πρὸς τ. τω̑ν ἀναγινοσκόντων ὐφέλιαν.
  Βασιλεύς τις ἦν Κύρος ὀνόματι.
  Unfinished; ends ζήτησιν περὶ τῆς ἀποκειμένης τῆ γένησί σου τύχης. (Eberhard, Fabulae Romanenses Teubner 1872 pp.5, 6).
  f.51 10. Ἐπιστολὴ του̑ Κυρ. ἡμ. Ίησου̑ Χριστου̑. αὕτη οἱ ἐπιστολὶ ἔπεσεν ἐξ οὐρανου̑ ἐν Ἰεροσολοίμοις μηνῆ σεπτ. ἡμ. τρίτ.
  Πρόλογος κ. διήγησις κ.τ.λ.
  λύθος ἔπεσεν ἐξ ούρανου̑
  --καὶ ὁ ἀγοράσας ἀγοράζη τὴν βασιλείαν του̑ θεου̑ ὧ ἡ δόξα κ.τ.λ.
  See Vassiliev Anecdota Byzantina, Basset Apocryphes Ethiopiens.
  f.54b 11. Ἑρμηνήα του̑ ἁγ. Κλήμεντος πάπα ῥώμης ἐκ του̑ ἰδίου διδασκάλου πέτρου κ. παύλου κ. ἐκ. τ. θείων γραφω̑ν.
  Ὅτε εἰσίν ι̅β̅ παρασκεβαὶ του̑ ὅλου ἐνιαυτου̑ ἅτηνα ἐὰν φυλάξι πᾶς χριστιανὸς ἐξ ὅλης τῆς καρδίας ἐξαγορεύση τὰ ἑαυτου̑ ἁμαρτήματα κ.τ.λ.
  --τῆ Ϛ' ἡμέρα θέλη πολεμήση ὁ ἀντίχριστος μετὰ ἐνὼχ κ. ἡλίαν κ. ἐ φυλὲ τω̑ν υἱο̑ν ἰσραήλ..
  f.55 12. Ephraem Syri λόγος περὶ ἀγάπης κ. μετανοίας
  Ἀδελφοὶ μηδὲν προτημίσωμεν
  --κ. ὁ θεὸς ἐν αὐτω̑ . κ. αὐτω̑ πρέπει δόξα κ.τ.λ..
  f.56 13. Εὐχὴ εἰς παῖδας του̑ μαθεῖν τὰ ἱερὰ γράμματα.
  Δέσποτα κύριε Ι. Χ. ὁ θεὸς ἡμω̑ν ἡ πηγὴ τω̑ν εὐλογηω̑ν.
  f.56b 14. Ἀποκάλυψις τ. ὑπεραγ. θεοτόκου κ. περὶ τω̑ς κολάζονται οἱ ἁμαρτωλοὶ κ. περὶ κατανύξεως ψυχῆς.
  Κατὰ τοὺς καιροὺς ἐκείνους ὅτε ἔμελεν ἡ παναγία θεοτόκος πορεύεσθαι.
  See Apocr. Anecd. I. Texts and Studies II. 3.
  The text ends with a short visit of the Virgin to Paradise.
  f.61 15. Ἀλφάβητος διδασκαληκός
  Ἄνθρωπε πάσχις καὶ θορᾶς τὸ κάμνης νὰ κερδίσης
  --ὦ μυστήριον ξένον.
  f.62b 16. Hymn
  Ἄσωμεν πάντες ἄσωμεν θεω̑ τὸ ἐν τριά(δι).
  f.63 17. Βίος σύντομος τ. ἄγ... Εὐφροσύνου τ. μαγίρου.
  Οὗτος ὁ ἐν ἁγ. πατ. ἡμ. ἐν κόμη τινὶ γενηθεὶς.
  --ἐν μεγάλη ἐκπλήζει γεγόναμεν δοξάζοντες κ. εὐλογου̑ντες κ.τ.λ.
  f.65b 18. Βίος κ. πολιτεία τ. ἁγ. Ἀλεξίου τ. ἀνθρώπου τ. θεου̑.
  Ἐν τοῖς καιροῖς ἐνορίου κ. Ἀρκαδίου.
  --ἐλπίζοντας ἐπὶ κύριον ἐνδεω̑ς κυκλώσει κ.τ.λ.

  The contents text is incomplete. For a full description of contents see the printed James catalogue, vol 3, pages 428-9, pages 430-1, pages 432-3 and pages 434-5

 

Trinity College Library, Cambridge 2020